Освіта Одещини: час і простір

Журнал "Наша школа"

Академія – сучасний заклад вищої освіти, але з тривалою історією. Одним з потужних напрямів його діяльності традиційно було видання журналу «Наша школа».

 

Цього року видання відзначає своє 100-річчя. Перший номер побачив світ у серпні 1923 року. Журнал видавався щомісяця Одеським губернським відділом народної освіти. Його метою був  методологічний, методичний, інформаційний супровід вчителів Одещини, спрямований на підтримку педагогів. На сторінках журналу висвітлювались події життя і роботи закладів освіти, розкривались методологічні та методичні питання, надавались інформаційні матеріали, поради вчителям щодо організації політичної освіти, відповідно до ідеології того часу. Для керівників оприлюднювались пояснення щодо ведення шкільного господарства, видавались офіційні розпорядження. Журнал «Наша школа» став виданням, яке сприяло обміну дидактичними розробками, методичними знахідками, передовими педагогічними ідеями. Так, вже у першому номері часопису, у 1923 році, надається бачення комплексного навчання як новації, що має подолати обмеження предметного викладання. Деякі аспекти цього підходу ми намагаємось впроваджувати і сьогодні.

 

Журнал з’явився у буремні часи, на зламі епох, і в той період був єдиною можливістю об’єднати педагогічну спільноту з різних куточків Одещини для виконання завдань щодо розбудови освіти в нових історичних реаліях. Вчителі працювали в неймовірно складних умовах – повоєнні роки, холод, голод, безпритульні діти…

 

Разом з тим, освітяни виявляли надзвичайну професійну та особистісну стійкість, надаючи молодому поколінню шанс на краще життя завдяки поширенню знань. Через кілька років журнал припинив діяльність.

 

Але на етапі розбудови національної освіти у незалежній Україні, у 1993 році, була здійснена робота з відродження журналу за ініціативою директора Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів Леоніда Івановича Фурсенка. Це був період великих надій і у контексті розвитку вільного демократичного суспільства перед освітянами знов постали нетривіальні завдання. Їх вирішення потребувало пошуку нових ідей, формування нової педагогічної думки. Методичний журнал «Наша школа», продовжуючи традиції об’єднання педагогів Одещини, став платформою для професійного діалогу. З року в рік науково-практична цінність журналу зростала: він увійшов до переліку фахових видань України, на його сторінках друкували свої матеріали дійсні члени та члени-кореспонденти Академії педагогічних наук України, доктори та кандидати наук, учителі та керівники закладів освіти.

Цікаві факти з історії журналу «Наша школа»:

Започаткував цю справу завідувач одеського відділу народної освіти Хаїт Ізраіль Абрамович.

 

Хаїт Израїль Абрамович (1895-1938 рр.)

 

1 грудня 1922 – 1925 рр. – завідувач Одеського губернського відділу народної освіти, очільник Одеського окружного відділу народної освіти (з 15 липня 1925 р), започаткував видавництво журналу «Наша школа» (серпень, 1923р);

Ректор Одеського інституту народної освіти (1 вересня 1925 березень 1926 рр), штатний професор, (1927 р), проректор Московського державного університету (1926 р), працював інспектором, начальником відділу, заступником народного комісара народної освіти України (з 1933 р.),  виконував обов’язки директора Українського науково-дослідного інституту педагогіки (з 1933р);

1938р. – репресовано, засуджено до вищої міри покарання;

1956 – реабілітовано;

 

В редакції журналу працював відомий педагог, письменник та драматург – Микола Куліш.

 

Куліш Микола Гурович (1892-1938)

завідуючий відділу соціального виховання Одеського губернського відділу народної освіти (1922-1925),

В 1924 році написав п'єсу «97», в якій розповів про голод 1921—1922 років на Херсонщині. Постановки цього твору та п'єси «Комуна в степах» (1925) на харківській сцені принесли Кулішу загальне визнання.

У грудні 1934 р. – заарештований по звинуваченню у приналежності до національно-терористичної організації, засуджений до 10 років у Соловецьких таборів.

1937 – розстріляний у складі т.з. «соловецького етапу» у кількості 1111 осіб, разом з Лесем Курбасом, Валер’яном Підмогильним, Юріем Мазуренком та Григорієм Епіком.

1956 – реабілітований за відсутністю складу злочину.

 

На сторінках журналу також публікувалися огляди зарубіжної освіти Арсенія Готалова-Готліба, вчені Микола Миколайович Тарасевич, Олександр Монтеллі, С. Лозинський висвітлювали теми дитячої педагогіки та психології, та ті питання, які вчені та освітяни намагалися вирішити у той час.

 

Деякі учасники редакції скептично ставилися до видання журналу та на оволодіння їм професійної читацької аудиторії, через повну відсутність матеріальної бази як на його друк у відділа освіти, так і на відсутність кошту вчителів на оформлення передплати на нього.

 

Перші місяці журнал поширювався по окружних інспектурах, через які частково потрапляв до наближених до окружного центру, районів. Поступово журнал став впізнаваним у віддалених районах губернії. Час від часу Губоно виділяло невеличкі суми на оплату друкарських витрат. Справа в розповсюджені журналу значно просунулась, коли губернський відділ народної освіти вийшов на зв'язок безпосередньо на райони та школи. Оборотних коштів не вистачало, що іноді затримувало випуск номерів.  Але ж вже через рік з дати друку першого номеру журналу тираж у 2000 примірників розповсюджувався без залишку.

 

Журнал набув популярності серед викладацької аудиторії та війшов за межі Одеської губернії. Вчителі передавали його в інші міста та регіони – Баку, Виниця, Тифлис (Тбилиси)… навіть у бібліотечну асоціацію у Пекіні.

 

Продовжуючи традиції, у 2023 році КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» почала видавати науковий журнал «Наша школа: науково-практичні студії». Ми сподіваємось, що він утвердиться як дискусійна платформа, яка дозволяє висвітлити кращі практики та позитивний досвід управлінців, педагогів та інших фахівців у сфері освіти.

 

Шановні колеги, запрошуємо до публікацій!

 

Контактна інформація: [email protected], тел. +380677145133, +380934971595; Контактна особа:  Балашенко Інна Валеріївна, відповідальний секретар.